Друштво за компјутерски инжeнеринг БИТ-МАК

Улица `Кирил и Методиј` бр. 7л Куманово

Тел : 031/ 41-61-41

 

E-mails:

 

bitmak@t.mk

 

Bitmak@bitmak.com.mk

Blage@bitmak.com.mk

Dragana@bitmak.com.mk

Igor@bitmak.com.mk

Dejan@bitmak.com.mk

Milan@bitmak.com.mk

 

 

______________________

 

 

Фирми кои имаат склучено договор за купување на 18 рати без камата :

 

1.  ЈП “Чистота и Зеленило“- синдикалана организација-Куманово

 

2.  ЈП “Водовод“ - синдикалана организација-Куманово

 

3.  ЈП “Куманово Паркинг“ -Куманово

 

4.  Независен синдикат за одбрана (НСО) -АРМ

 

5. Македонски полициски синдикат

 

6.  ЈОУДГ “Ангел Шајче“ -Куманово

 

7.  “БОДАН“ -Куманово

 

8.  “МЕГА“ -Куманово

 

9.  “ДБД“ - Куманово

 

10.  “МИКРОТИМ“ - Куманово

 

11.  ОУ. “Толи Зордумис“ -Куманово

 

12.  ОУ. “ Вук Караџиќ “ -Куманово

 

13. Здружение на возачи  -Куманово

 

14. Авто контрол -Куманово

 

15. ООУ БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ - Куманово

 

16. ООУ КРСТЕ МИСИРКОВ - Куманово

 

17. ООУ МАГДАЛЕНА АНТОВА - Куманово

 

18. СОУ ПЕРО НАКОВ - Куманово

 

19. СОУ НАЦЕ БУЃОНИ - Куманово

 

20. ООУ КОЧО РАЦИН -Куманово

 

21. ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ - Куманово

 

22. АВРМ - ЦЕНТАР ЗА ВРАБОТУВАЊЕ- Куманово

 

23. ЈЗУ ОПШТА БОЛНИЦА - Куманово

 

 

 

 

 

Сите градинки и сите основни и средни училишта без ОУ. "Христијан Тодоровски-Карпош" -Куманово

  •